Een onafhankelijk kwaliteitslabel
voor de erkenning van goede kwaliteitszorg 

sureplus

Duurzaam.  Doorzichtig.  Doenbaar.  Digitaal.  Daar gaan we voor.

Wat biedt dit label?

Het sureplus label is een certificering van de goede praktijk van kwaliteitszorg. Het biedt aan organisaties (instellingen, centra, voorzieningen, bedrijven , centra) de mogelijkheid om hun goede werkwijze te laten erkennen door externe experts. Het label is geen certificering van een specifiek product of een proces. Het is gericht op de toepassing van integratieve kwaliteitszorg, gericht op alle relevante aspecten in een organisatie, met een nadruk op menselijke factoren.

Hoe lang bestaat het al?

Het label is een voortzetting en verfijning van het PROSE kwaliteitslabel, dat reeds in 2004 verkrijgbaar was voor organisaties die het PROSE instrument voor kwaliteitszorg gebruikten. Het was het eerste kwaliteitslabel dat in Vlaanderen werd ontwikkeld en uitgereikt. Vanaf 2018 is het sureplus label verkrijgbaar ook zonder het gebruik van het PROSE instrument. PROSE maakt het
echter wel gemakkelijker om de vooropgestelde kwaliteits-niveaus te bereiken.

Voor wie is het bestemd?

Het sureplus label is bestemd voor organisaties die kiezen voor duurzame integratieve kwaliteitszorg, die op een goede manier wordt gecoördineerd. Het is vooral bedoeld voor de not-for-profit sectoren, maar ook voor bedrijven van sociale economie. Het label is erkend door de Vlaamse overheid.
Netwerken of ledenverenigingen die organisaties uit bepaalde sectoren groeperen, kunnen een
overeenkomst aangaan waardoor het label door hun netwerk wordt geadopteerd.

Wie beheert het label?

Het sureplus label wordt beheerd door AQARTO, een autonoom agentschap voor auditing en ondersteuning van kwaliteitszorg. AQARTO werkt met onafhankelijke experts, is als partner betrokken geweest bij projecten van de Europese Commissie, en heeft ook adviezen geleverd aan Vlaamse en Waalse overheidsdiensten. Indien een netwerk of vereniging van organisaties het kwaliteitslabel adopteert, is er samenwerking mogelijk in het beheer en de uitreiking.

 
Hoe gebeurt de beoordeling?

In de eerste plaats is er een zelfbeoordeling. Duidelijke criteria en beoordelingsnormen laten toe om af te wegen of u in aanmerking komt voor een label. In overleg binnen uw organisatie maakt u een dossier op, dat vervolgens door onafhankelijke experts in kwaliteitszorg wordt beoordeeld. Hierbij wordt bekeken of de aangeleverde informatie volstaat en of de zelfbeoordeling
correct is. Vanaf een bepaald niveau en in geval van discussiepunten wordt een interview of een bezoek ter plaatse ingelast. Een validatiesupervisor controleert het proces.

De criteria van het erkenningskader van de Vlaamse overheid voor de sociale economie zijn volledig opgenomen in de subset van basisvoorwaarden. Het sureplus label is dan ook formeel erkend door de overheid, maar met dit label hebt u meteen ook erkenning van uw kwaliteitszorg op een hoger niveau. Afzonderlijke certificering van enkel de basisvoorwaarden doen we niet omdat basiscondities in de visie van integratieve kwaliteitszorg enkel zinvol zijn in de groei naar een volwaardig label op niveau B of A. De keuze ligt bij u: zich richten op minimumnormen of gaan voor echte erkenning van kwaliteitszorg.

Bekendmaking

Organisaties met een sureplus kwaliteitslabel vanaf niveau B krijgen een certificaat en worden bekendgemaakt op deze publiek toegankelijke website, met aanduiding van het niveau van het behaalde label, de datum van toekenning en de periode van geldigheid.

 

De digitale versie van dit label kan door de laureaat op de eigen website worden geplaatst. Eventueel kan ook een publieke overhandiging gebeuren.

Kostprijs

De kostprijs is afhankelijk van de grootte van de organisatie en het niveau waarvoor het label
wordt aangevraagd. Zie de tarieven in de infobrochure.

Netwerken of koepelorganisaties kunnen een overeen-komst aangaan waardoor hun leden het label aan een voordeliger tarief verkrijgen.

Gebruikers van het PROSE instrumentarium genieten reeds van een voordeeltarief, en omgekeerd leidt het behalen van een label ook tot een lager tarief van PROSE. Op deze manier werken we mee aan het doel van de overheid: de kwaliteitszorg in de sector aanmoedigen.

Hoe is het label gestructureerd?

Er worden niveaus onderscheiden op basis van het bereiken van 80+40 specifieke criteria, die vooraf beschikbaar zijn. De beoordeling gebeurt via indexen die berekend worden op basis van het voldoen aan de verschillende criteria maar ook op basis van de graad van realisatie. Dit vindt u in de (downloadbare) brochure met beoordelingsschema duidelijk uitgelegd. Het label is een groeimodel, met A+ als hoogste niveau. De periode van geldigheid wordt ook door het niveau bepaald: het B-label is 3 jaar geldig, het A-label 4 en het A+-label 5 jaar. Het C- en D-niveau zijn startniveaus die slechts éénmaal worden erkend.

Gekoppeld aan de 40 criteria op niveau van de echte kwaliteitszorg, is er ook een toetsing van de basisvoorwaarden voor kwaliteitszorg, via 80 criteria. Hierin zitten ook de minimumcriteria opgenomen die door de overheid aan de sector van sociale economie worden gesteld. U moet aan deze voorwaarden voldoen volgens de normen die ook voor de 40 andere criteria gelden.

 

Alles vindt u helder uitgelegd in de infobrochure. Het document voor indiening van het dossier bevat ook de criteria en het beoordelingsschema. U weet dus op voorhand waar u aan toe bent en kunt groeien in kwaliteitszorg omdat u weet waaraan u moet werken om naar een hoger niveau te klimmen.

D

Discovery

C

Candidate

B

Basic

A
A+

Advanced

APlus

de zelftoets kwaliteitslabel gaf een perfecte inschatting van het niveau dat we bij de beoordeling van experten uiteindelijk ook haalden
jan artois.jpg

Jan Artois,

Steevliet vzw

Downloadbare documenten

Brochure met beschrijving van de niveaus, de voorwaarden, de procedure en de kostprijs (versie 2020.2)

Word-document voor het opmaken en indienen van uw aanvraagdossier
(versie 15 november vernieuwd)